Investor Relations

Bei Fragen zu Decheng Technology AG (WKN: A1YDDM / ISIN: DE000A1YDDM9 / Ticker Symbol: 333) wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Investor Relations Team.

VPC Group
E-Mail: ir@dechengtechnology.com
Phone: +49 69 175371963